ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ГОРИТЕ

Отбележете в календара си, за да се присъедините към нас в откриващата конференция намеждународния проект, посветен на Климатично- интелигентно управление на горите в региона на Централна и Източна Европа, която ще бъде част от 10-ия годишен форум на Стратегията на ЕС за дунавския регион (EUSDR).

  • Въздействие на климатичните промени върху горите в Централна и Източна Европа
  • Примери за адаптационни мерки
  • Стратегии и планове за действие на ниво ЕС