Координиращ бенефициент

WWF Slovakia

WWF Словакия (WWF SK) е създадена през март 2019 г., но WWF-Централна и източна Европа работи в Словакия от март 2014 г. Днес WWF Словакия работи по приоритетите за опазване на природата, определени в рамките на три програми – гори, води и диви животни. Стремим се да опазваме естествените стари гори и да подкрепяме природосъобразното горско стопанство; насърчаваме зелени мерки за управление водите и значението на живите реки; прилагаме програми за защита на едрите хищници и подобряване на съжителството им с хората, и подпомагане на безопасни миграционни пътища на животни. Най-голямата кампания на WWF в Словакия доведе до създаването на Националния резерват за гори във фаза на старост.
https://slovakia.panda.org/