Експерти по опазване на природата и по горско стопанство обсъдиха въздействието на изменението на климата върху горите

Въздействието на изменението на климата върху горите беше основна тема на откриващата конференция на проекта CLIMAFORCEELIFE, която се проведе еновременнно на живо и онлан на 26 октомври в Братислава. Конференцията беше организирана от словашкото председателство на EUSDR и WWF Словакия като част от 10-ия годишен форум на EUSDR.

Над 130 експерти по горско стопанство, учени, представители на корпоративни и неправителствени организации от Централна и Източна Европа се събраха на конференцията, за да представят най-новите открития за въздействието на изменението на климата върху горите и да демонстрират потенциални решения. Лектори бяха университетски преподаватели, представители на министерства и горските власти, неправителствени организации и представители на бизнеса и Европейския съюз.

Лекторите се съгласиха, че проактивното управление на горите и активното адаптиране трябва да бъдат подходящо решение за смекчаване на последиците от изменението на климата в горите на Централна и Източна Европа. В прилаганите лесовъдски мерки устойчивостта и гъвкавостта трябва да бъдат основен приоритет. За да подготвим нашите гори да бъдат устойчиви на изменението на климата, експертите по горското стопанство препоръчват обогатяване на структурното разнообразие на горите, текущия състав на дървесните видове и експерименталните залесявания с различни дървесни видове, тъй като по-разнообразната гора е по-способна да реагира на предизвикателствата, причинени от изменението на климата.

Конференцията изследва потенциалните ползи от различните техники за управление на горите от гледна точка на устойчивостта към климатичните промени. Възобновяването на горите чрез изборни и постепенни сечи може да осигури по-добра алтернатива на управлението чрез голи сечи и да доведе до по-устойчиви насаждения от бял бор, особено при оценка на жизнеността на младите дръвчета. Според експертите, природосъобразното стопансиване на горите може да бъде осъществимо решение за това как действително да се прилагат изискванията на климатично-интелигентни горски мерки. Освен това е икономически изпълнима алтернатива на сегашното конвенционално горско стопанство.

По време на конференцията бяха представени най-добри практики за алтернативни методи за отглеждане на борови гори от Чешката република, мерки за природосъобразно стопанисване на горите от Словакия, мерки за задържане на вода от Унгария, потенциални лесовъдски мерки за адаптиране на горите от България и различни примери за устойчиво стопанисване на горите от Румъния.

За достъп до презентациите на лекторите, моля, кликнете върху този бутон

За достъп до записите на презентациите (на английски език), моля, кликнете върху този бутон