Трета среща по проекта, организирана от Чешкия университет по природни науки

Третата среща по проекта CLIMAFORCEELIFE се проведе на 22-23 юни в Прага, като домакин беше Чешкият университет за природни науки. Партньорите по проекта се събраха, за да обсъдят напредъка по изпълнение на дейностите, след годишната среща, проведена миналия юни в Словакия. Програмата през първия ден беше среща на Управителния комитет на проекта и детайлно обсъждане на всяка една от дейностите, сроковете за изпълнението им, проблеми свързани с реализацията и цялостен напредъка на проекта.

Вторият ден от срещата беше посветен на посещение на демонстрационни обекти в района на гр. Докси, в Северната част на Чешката република. Партньорите по проекта посетиха горски територии, управлявани от община Докси, които са и член на организацията Pro-Silva Bohemia. Разгледани бяха обекти, в които се прилагат природосъобразни методи за управление на горското стопанство. Експертите по горско стопанство участници по проекта и домакините от общинските гори имаха възможност да обсъдят и разберат прилаганите методи за извеждане на изборни сечи и съществуващи практики по подпомагане на естественото възобновяване в района, както и начините за справяне с изменението на климата.