ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ГОРИТЕ

Отбележете в календара си, за да се присъедините към нас в откриващата конференция намеждународния проект, посветен на Климатично- интелигентно управление на горите в региона на Централна и Източна Европа, която ще бъде част от 10-ия годишен форум на Стратегията на ЕС за дунавския регион (EUSDR). Въздействие на климатичните промени върху горите в Централна и Източна […]

WWF проучи горски терени, които ще бъдат адаптирани към промените в климата

Климатичните промени оказват все по-силно влияние върху нашето ежедневие. Това се усеща ясно и в горскостопанския сектор, който се грижи за втория най-голям склад на въглероден диоксид на планетата – горите. В тази връзка тяхното адекватно управление е от съществено значение както за природата, така и за всички нас. Именно това е целта на природозащитната […]