3. projektové stretnutie, ktoré hostila Česká zemědělská univerzita, Praha

V dňoch 22. – 23. júna sa v Prahe uskutočnilo 3. projektové stretnutie projektu CLIMAFORCEELIFE, ktoré hostila Česká zemědělská univerzita. Stretnutie bolo zamerané na prediskutovanie stavu projektových aktivít od posledného projektového stretnutia, ktoré sa konalo v júni minulého roka na Slovensku. Počas prvého dňa sa konalo zasadnutie riadiaceho výboru projektu a diskutoval sa progres projektu. […]

Lukáš Bílek: So zmenou klímy nemusí na Záhorí vydržať ani borovica. Je nutné zmeniť spôsob starostlivosti o lesy

Ako zmení naše lesy klimatická kríza? Hovoríme s docentom Lukášom Bílkom z Českej zemědělskej univerzity v Prahe. „V najnižších okrajových polohách les pravdepodobne ustúpi, no na väčšine územia bude mať stále svoje miesto. Nastanú však významné zmeny v skladbe drevín,“ hovorí. A upozorňuje, že bude nevyhnutné zmeniť pohľad na les ako len na „zdroj dreva“, […]

Potrebujeme lesy odolné voči zmene klímy. Na hľadaní riešení spolupracujú ochranári a lesníci zo strednej a východnej Európy

Bratislava / Bukurešť / Budapešť / Praha / Sofia 19. marec 2021 – Lesy v regióne strednej a východnej Európy predstavujú dôležitý prírodný zdroj a zásobáreň uhlíka. Ich význam sa v blízkej budúcnosti ešte zvýši. A to nielen z dôvodu rastúceho dopytu po dreve, ale aj z pohľadu zvyšovania povedomia o význame rôznych ekosystémových služieb, […]