Potrebujeme lesy odolné voči zmene klímy. Na hľadaní riešení spolupracujú ochranári a lesníci zo strednej a východnej Európy

Bratislava / Bukurešť / Budapešť / Praha / Sofia 19. marec 2021 – Lesy v regióne strednej a východnej Európy predstavujú dôležitý prírodný zdroj a zásobáreň uhlíka. Ich význam sa v blízkej budúcnosti ešte zvýši. A to nielen z dôvodu rastúceho dopytu po dreve, ale aj z pohľadu zvyšovania povedomia o význame rôznych ekosystémových služieb, […]