Oбучение на тема „Влиянието на промените на климата върху горските територии“

На 29.09.2022 год., в ТП „Държавно ловно стопанство Витошко Студена“ се проведе обучение на тема „Влиянието на промените на климата върху горските територии“. Участваха представители на всички Териториални поделения на ЮЗДП ДП, които бяха запознати с концепцията за климатичните промени и тяхното влияние върху биоразнообразието в горските територии – засушаване, поройни дъждове, екстремни температури и […]

Обучение за модерни методи на маркиране и отглеждане на иглолистни култури върху площ от 1000 ха в ДЛС Витошко -Студена, ДГС Радомир, ДГС Невестино и ДГС Кюстендил

През 2020 год. Югозападно държавно предприятие, в качеството си на асоцииран бенефициент стартира  проект LIFE19CCA/SK/001276 с акроним „CLIMAFORCEELIFE“ по програма LIFE на ЕК за адаптация към климатичните промени. В изпълнение на поддейност: „Модерни методи за отглеждане на иглолистни култури“ в Проекта се предвижда 1000 ха култури от бял и черен бор, в ДЛС Витошко-Студена, ДГС […]

Природни нарушения в горите и как да се справяме с последствията от тях

Климатичните промени и свързаните с тях природни нарушения са едно от най-съществените предизвикателства пред горите. Експертите предупреждават, че съществува неяснота за това как горите ще се справят с прогнозираните по-високи температури и летни суши през следващите десетилетия. Един от районите у нас, в който се очакват най-сериозни промени, е Югозападна България, където според климатичните модели […]

Трета среща по проекта, организирана от Чешкия университет по природни науки

Третата среща по проекта CLIMAFORCEELIFE се проведе на 22-23 юни в Прага, като домакин беше Чешкият университет за природни науки. Партньорите по проекта се събраха, за да обсъдят напредъка по изпълнение на дейностите, след годишната среща, проведена миналия юни в Словакия. Програмата през първия ден беше среща на Управителния комитет на проекта и детайлно обсъждане […]

WWF започна мониторинг на птици в застрашени от климатичните промени гори

Специалисти от WWF и партньори започнаха процедура по мониторинг на биоразнообразието в гори, застрашени от промените в климата. Мониторингът ще продължи няколко години и включва наблюдение на различни животински видове, предимно птици, прилепи и насекоми. Горските обекти, в които се провежда теренната дейност, са внимателно подбрани от експерти на WWF и Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), […]

30 години Натура 2000 и Програма LIFE. Югозападното държавно предприятие отбелязва годишнините с множество инициативи

На 13 май в гр. Сандански се проведоха занимания по горска педагогика и работа с деца с климатичното фургонче „Горичка в количка“. Участие в събитието взеха горските педагози от ЮЗДП ДП инж. Даниела Белемезова и инж. Бранимира Евтимова, инж. Михаела Николова – РДГ Благоевград и инж. Иван Ризов – директор на ТП „ДГС Катунци“. Над […]

WWF отбеляза Деня на „Натура 2000“ с доброволческа акция

Днес честваме европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“. На тази дата преди точно 30 години е приета Директивата на ЕС за местообитанията, която,  съвместно с Директивата за птиците (приета през 1979 г.), изгражда европейската мрежа от защитени територии, позната като „Натура 2000“. През десетилетията тя успя да обедини близо 27 000 защитени зони в […]

WWF започва мониторинг на консервационно значими видове

Честита седмица на гората!  Климатичните промени оказват все по-силно влияние върху нашето ежедневие. Това се усеща ясно и в горскостопанския сектор, който се грижи за втория най-голям склад на въглероден диоксид на планетата – горите. В тази връзка тяхното адекватно управление е от съществено значение както за природата, така и за всички нас. Именно това […]

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ – КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ИЗЛАГАТ НА РИСК НАШИТЕ ГОРИ

ЮЗДП и WWF България работят съвместно по международен проект „Климатично интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа” Въздействието на климата върху горите в Централна и Източна Европа ще обсъждат на онлайн конференция на 26 октомври в 11:00 часа българско време в Братислава, Словакия експерти по горско стопанство, учени, представители на корпоративни и бизнес […]

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ВЪРХУ ГОРИТЕ

Отбележете в календара си, за да се присъедините към нас в откриващата конференция намеждународния проект, посветен на Климатично- интелигентно управление на горите в региона на Централна и Източна Европа, която ще бъде част от 10-ия годишен форум на Стратегията на ЕС за дунавския регион (EUSDR). Въздействие на климатичните промени върху горите в Централна и Източна […]