Társult kedvezményezettek

Cseh Élettudományi Egyetem

A prágai Cseh Élettudományi Egyetem (CZU) a harmadik legnagyobb állami egyetem a cseh fővárosban. Oktatási területe: mezőgazdaság, erdészet, környezettudományok, műszaki tudományok, gazdaságtan, üzletvitel és üzleti tanulmányok. Az egyetem ötvözi a százéves hagyományokat a modern technológiával és a korszerű tudományos kutatással. A legmodernebb technológiával felszerelt laboratóriumaiban magas szintű oktatást folytatnak, teret adva a személyes fejlődésre, valamint hazai és nemzetközi tudományos projektekben való részvételre. A CZU az egyetemi képzés mellett nyári egyetemi kurzusokat, speciális képzéseket és időskorúak számára oktatási programokat is szervez. A nemzetközi egyetemi rangsorokban az egyetem a legjobb 3% közé tartozik a világon.
https://www.czu.cz/en

Szlovák Állami Erdőgazdaság

A Szlovák Állami Erdőgazdaságot (LESY) a szlovák Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium alapította. Az állami vállalat feladata a Szlovák Köztársaság tulajdonában lévő erdők kezelése. A 893 017 ha-ra kiterjedő klasszikus erdészeti tevékenységek mellett kezelésébe tartozik 45 olyan erdő is, amelyek egyedi kulturális és nemzeti örökségnek számítanak, továbbá a vydrovoi Erdészeti Szabadtéri Múzeum és 34 erdei tanösvény is. Emellett erdei oktatási programok segítségével ismerteti meg a gyerekeket az erdőkkel és az erdészek munkájával.
https://www.lesy.sk/

Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) célja, hogy a magánerdőtulajdonosok és az erdőgazdálkodók érdekeit nemzeti és uniós szinten egyaránt képviselje. Véleményt nyilvánít az erdőtulajdonlásról, a magán erdőkben folyó gazdálkodást érintő jogszabálytervezetekről. Együttműködik és kapcsolatot tart fenn más szakmai, tulajdonosi, államigazgatási és érdekképviseleti szervvel, oktatási és tudományos, kutatási intézményekkel. Rendszeresen szervez előadásokat, bemutatókat, tanfolyamokat, találkozókat, bel- és külföldi tanulmányutakat.
http://www.megosz.org/

Délnyugat-Bulgáriai Állami Erdőgazdaság

A Délnyugat-Bulgáriai Állami Erdőgazdaságot (SWSFE) 2011-ben alapította a bolgár Mezőgazdasági, Élelmezési és Erdészeti Minisztérium a bolgár erdészeti törvény alapján. Az SWSFE kezeli az állami erdőket Bulgáriában. 7 adminisztratív kerületben 40 területi alegysége van: 34 állami erdőgazdasági egység és 6 állami vadgazdálkodási egység. Az SWSFE területén található erdőterület 934 968 ha, melyből 686 310 ha (73,4%) állami erdő, 60%-a Natura 2000 terület. Az erdészeti és vadgazdálkodási egységek több mint 100 éves tapasztalattal rendelkeznek az erdőterületek kezelésében és helyreállításában. Az állami erdők fenntartható kezelésének köszönhetően évente a növekmény 60%-át vágják le. Az elmúlt 60 évben folyamatosan nőtt az erdőborítás és az erdők közel 60% alkalmas arra, hogy a Natura 2000 hálózat része lehessen.
http://www.uzdp.bg

WWF Bulgária

A WWF Bulgária a WWF nemzetközi hálózatának része, 1998 óta dolgozik a természetvédelem területén, az élőhelyek helyreállításáért és a természeti erőforrások fenntartható használatáért. Tevékenysége az alább területekre koncentrál: erdők, klímaváltozás, vadvilág és édesvizek. Az elmúlt évtizedben számos, az erdei élőhelyek megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos projektet valósított meg vállalati támogatók (pl. IKEA, Mondi) bevonásával, és jelenlegi is együttműködik az Interpollal az illegális fakitermelés visszaszorítása érdekében. A WWF Bulgária klíma programja a klímaváltozás hatásainak kezelésével és kilímaadaptációval foglalkozik. A program keretében akadémiai és államigazgatási partnerekkel dolgoztak együtt Horizon 2020, IEE, EUKI és más programok keretében.
https://www.wwf.bg/

WWF Magyarország

A WWF 1991-ben alapította magyarországi irodáját. A WWF Magyarország munkájának középpontjában négy téma áll: élő folyók, erdők, nagyragadozók és a klímaváltozás. Célja, a biodiverzitás megőrzésének érdekében a nemzeti és uniós szintű jogi, politikai és gazdasági környezet javítása, a magyarországi és európai fajok és élőhelyek ökológiai helyzetének javítása, valamint a természeti erőforrások fenntartható használata. A szakpolitika és a terepi munka mellett nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra. Kommunikációs kampányokon (pl. Föld Órája), kiadványokon, tréningeken, lakossági fórumokon és szakmai párbeszédeken keresztül hívják fel az érintettek figyelmét a nagy jelentőségű természetvédelmi témákra.
http://www.wwf.hu/

WWF Románia

A WWF az 1990-es évek elején kezdett el dolgozni Romániában a Duna-delta vizesélőhelyeinek rehabilitációján. Később kiterjesztette tevékenységét a védett természeti területek – vizesélőhelyek, az emberi tevékenység hatására megváltozott természeti területek rehabilitációja – megőrzésére és fenntartható kezelésére a Duna mentén és országos szinten. A WWF Románia egy Natura 2000 területet is kezel az Al-Duna árterében, ahol tanulmányozni tudja az európai és a nemzeti szabályozás hatásait a természetre, a helyi gazdaságra és társadalomra.
https://wwf.ro/