Tevékenységek

A – Előkészítés
A.1 – A meglévő erdőkezelési és erdőgazdálkodási modellek elemzése a klímaváltozás szempontjait figyelembe véve. Az erdészeti gyakorlatok elemzése több várható klímaforgatókönyv alapján történik. Az elemzés át fogja tekinteni a klímaváltozásból fakadó meglévő veszélyeket és természeti kockázatokat matematikai és térinformatikai modellezés alkalmazásával az egyes országokban.

A.2 – Konzultáció az érintettekkel a javasolt klímabarát erdőgazdálkodási, erdőkezelési gyakorlatokról fontos része a projektnek. A konzultációk célja, hogy az érintett szakemberek mind szélesebb körben elfogadják az A.1 akció keretében összegyűjtött módszereket. Az akció során négyszemközti találkozókra és workshopokra is sor kerül helyi és nemzeti szinten.

A.3-A.4 – Konkrét erdészeti és vízügyi beavatkozások előkészítése és tervezése, amelyeket a C.1 és C.7 akciók keretében valósítunk meg a Délnyugat-Bulgáriai Állami Erdőgazdaság, illetve a Szlovák Állami Erdőgazdaság projektterületein.

C – Megvalósítás
C.1 – Számos mintaterületen dolgozunk két országban, Szlovákiában és Bulgáriában, ahol bemutatjuk a klímabarát erdészetet és erdészeti gyakorlatokat különböző erdei élőhelyeken. Magyarországon pedig olyan erdőgazdálkodókkal működünk együtt, akik már alkalmaznak hasonló erdőkezelési gyakorlatokat.

C.2 – Az akció keretében kézikönyvet készítünk, amely összefoglalja a régióban megvalósítható erdőkezelési gyakorlatokat. A kézikönyvhöz felhasználjuk az A.1 akció keretében összegyűjtött javaslatokat, csakúgy mint a további projekt tevékenységek eredményeit és tapasztalatait. A kézikönyvet nemzetközi szakembergárda készíti el és 5 nyelven készül majd el.

C.3-C.4 – A projektben javaslatot teszünk arra, hogy a klímabarát erdészeti eljárások bekerüljenek az erdő- és természetkezelési tervekbe, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap programozási dokumentumaiba is a projektben részt vevő 4 országban (Szlovákia, Magyarország, Bulgária és Románia).

C.5 – A projekt eredményeket továbbvisszük más projekt helyszínekre is. Legalább 6, minimum 1000 hektáros erdőterületet szeretnénk beazonosítani, ahol a klímabarát erdészeti gyakorlatok megvalósíthatók a projekt végét követően. Magyarországon információs központot hozunk létre, szakmai kirándulásokat és bemutatókat szervezünk a magánerdő-gazdálkodóknak és magánerdő-tulajdonosoknak.

C.6 – Az erdei folyamatok nyomonkövetésére speciális monitoring-rendszert fejlesztünk ki az SWSFE területén. A monitoring-rendszer 2 millió hektárnyi területen lesz képes nyomon követni a folyamatokat.

C.7 – Vízvisszatartó intézkedéseket valósítunk meg korábbi elvezető csatornák üzemen kívül helyezésével és kisebb műtárgyak / gátak építésével a szlovákiai projektterületeken.

D – A projekt hatásainak nyomonkövetése
D.1 – Nyomon követjük, hogy a megvalósított akciók eredményeként a mintaterületeken javult az erdők adaptációs képessége. A monitoring során képet kapunk az erdők struktúrájáról és fatermőképességéről, amelyeket az alkalmazott erdészeti módszerek gazdasági megvalósíthatóságának szempontjából lehet vizsgálni.

D.2 – Kötelező akcióként megvizsgáljuk a projekt társadalmi-gazdasági hatásait a projekt elején és végén.

E – Kommunikációs tevékenységek
A kommunikációs tevékenységek két nagy célcsoportra fókuszálnak: erdészeti és természetvédelmi szakemberek és nagyközönség.
E.1 – Az akció a keretében az erdőgazdálkodással és erdőkezeléssel foglalkozó szakmai közönséggel ismertetjük meg a projekt eredményeit. Ez a munka szorosan kapcsolódik a C.5 akcióhoz, amely a projekt eredmények továbbvitelére koncentrál. Azt várjuk, hogy az ennek az akciónak a keretében megvalósuló tevékenységek és megszerzett tapasztalatok továbbvihetők más területekre, és így tovább segíthetjük a klímabarát erdészeti gyakorlatok alkalmazását.

E.2 – A projekt céljai közé tartozik a lakosság körében az erdőkezelés és a klímaváltozás hatásainak megismertetése. Az E.2 akciót a nagyközönség számára terveztük, amely egyre érzékenyebb az erdők romló állapotára többek között a fenyőerdők nagymértékű romlására vagy az illegális fakitermelésre vagy az erdők nem megfelelő védelmére. Az akció keretében azokra fókuszálunk, akik közvetlenebb kapcsolatban vannak az erdőkkel, az aktív állampolgárokra, diákokra, szabadtéri sportok kedvelőire.

F – Projektmenedzsment
F.1 – A projektet a WWF Szlovákia koordinálja. A projektet megvalósító csapat magasan képzett szakemberekből áll, akiknek kiemelkedő tapasztalata van projektvezetésben, az erdőgazdálkodás és a természetvédelem területén, valamint a kommunikációban és az oktatás területén.
A projektkonzorcium összetétele mutatja a projekt nemzetköziségét: részt vesznek benne természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek (WWF irodák Szlovákiából, Bulgáriából, Magyarországról és Romániából), erdészeti vállalatok (LESY és SWSFE), valamint magánerdőgazdálkodók érdekképviseleti szervezete (MEGOSZ). A projekt akciók hatásmonitoringját és a megvalósításukhoz szükséges tudományos hátteret a Cseh Élettudományi Egyetem garantálja.
A projekt költségeinek belső auditálásáért a projekt végén Szlovák Állami Erdőgazdaság felelős.
A projekt végén After LIFE terv készül.
A projekt előrehaladását rendszeres monitoring ellenőrzi, amely az akciók teljesítését és a projekt kiadásait vizsgálja.