Beneficiari asociați

Universitatea Cehă de Științe ale Vieții

Universitatea Cehă de Științe ale Vieții din Praga (CZU) este a treia cea mai mare universitate din Praga, axată pe agricultură, silvicultură, mediu, inginerie, economie, management și business. Universitatea combină tradiția de o sută de ani cu tehnologia modernă, științe progresive și cercetare. Laboratoare moderne, dotate cu facilități de top, permit o educație excelentă și dau posibilitatea dezvoltării personale, inclusiv implicarea în proiecte științifice în țară și în străinătate. CZU oferă studii universitare complete, școli de vară și cursuri speciale. Potrivit clasamentelor internaționale, universitatea se situează printre primele 3% din lume.
https://www.czu.cz/en

Pădurile întreprinderii de stat din Republica Slovacă

LESY Slovenskej republiky, state enterprise (în traducere: Pădurile întreprinderii de stat din Republica Slovacă) a fost înființată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Republica Slovacă. Este o companie al cărui rol principal este managementul pădurilor și al altor proprietăți deținute de Republica Slovacă. În cadrul activităților sale, în plus față de activitățile silvice desfășurate pe o suprafață de 893,017 de hectare de-a lungul Slovaciei, compania gestionează 45 de păduri considerate unice în cadrul patrimoniului cultural și natural, muzeul unic în aer liber al pădurii din Vydrov, 34 de trasee educaționale forestiere, face pedagogie forestieră prin care încearcă să educe copiii din perspectiva mediului și să îi familiarizeze cu munca pădurii și a pădurarilor.
https://www.lesy.sk/

Asociația Națională a Proprietarilor Privați de Pădure și a Managerilor de Păduri din Ungaria

Asociația Națională a Proprietarilor Privați de Pădure și a Managerilor de Păduri din Ungaria (MEGOSZ) reprezintă intereselor proprietarilor privați de păduri și a managerilor de păduri la nivel național și european. Formulează și articulează opinii agreate în comun de sectorul privat de gestionare a pădurilor, cum ar fi cele legate de proprietatea pădurilor și de legislațiile privind gestionarea pădurilor aflate în proprietate privată. Cooperează cu alte organizații profesionale, de proprietari, publice sau care reprezintă anumite interese, cu institutții de învățământ, știință și cercetare. Asociația organizează workshopuri pentru profesioniști, întâlniri, tururi de studiu împreună cu organizații educaționale și ONG-uri internaționale, în Ungaria sau în străinătate.
http://www.megosz.org/

Întreprinderea Forestieră de Stat din Sud-Vest

Întreprinderea Forestieră de Stat din Sud-Vest (SWSFE) a fost fondată de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor în 2011, în conformitate cu legislația silvică bulgară. SWSFE gestionează toate pădurile deținute de stat în cadrul a 7 districte administrative în Bulgaria și are 40 de subdivizii teritoriale: 34 de unități silvice și 6 unități de stat de vânătoare. Suprafața totală de păduri administrată de SWSFE este de 934.968 de hectare, dintre care 686.310 de hectare (73.4%) sunt păduri deținute de stat, dintre care 60% sunt incluse în zone protejate de Natura 2000. Unitățile silvice și de vânătoare au o experiență mai mare de 100 de ani în managementul și restaurarea suprafețelor forestiere respective. Ca rezultat al managementului sustenabil al pădurilor statului, tăierile anuale sunt menținute la aproape 60% din creșterea anuală a pădurilor, suprafețele împădurite au crescut constant în ultimii 60 de ani și aproape 60% dintre toate pădurile posedă condiția prealabilă pentru a face parte și a fi protejate de rețeaua Natura 2000.
http://www.uzdp.bg

WWF Bulgaria

WWF Bulgaria este parte a rețelei globale WWF și, din 1998, lucrează pentru promovarea conservării, restaurării și a managementului sustenabil al resurselor naturale. Ne concentrăm munca în câteva zone-cheie: păduri, ape dulci, schimbări climatice și animale sălbatice. De-a lungul ultimului deceniu, WWF Bulgaria a implementat numeroase proiecte legate de conservarea și restaurarea habitatului forestier, inclusiv proiecte susținute de donatori corporativi (ex: Ikea, Mondi, etc) și are în prezent un parteneriat cu Interpol îl legătură cu tăierile ilegale. Proiectele noastre legate de climă s-au axat, în ultimii 10 ani, pe atenuarea și adaptarea climatică și am lucrat cu parteneri științifici și politici în programe precum Horizon 2020, IEE, EUKI, etc.
https://www.wwf.bg/

WWF Ungaria

WWF și-a înființat biroul din Ungaria în 1991. Cele patru obiective principale ale WWF Ungaria sunt ape dulci, păduri, carnivore mari și schimbări climatice. Munca noastră vizează i) îmbunătățirea mediului legislativ, politic și economic la nivel național și european, făcându-l mai favorabil pentru conservarea biodiversității; ii) îmbunătățirea și contribuția la starea ecologică a speciilor și habitatelor în Ungaria și la nivel european; și iii) folosirea sustenabilă a resurselor naturale. Pe lângă advocacy și munca pe teren, punem accent pe comunicare. Creștem gradul de conștientizare prin campanii de comunicare (cum ar fi Ora Pământului), publicații, traininguri, forumuri ale cetățenilor și dialoguri profesionale.
http://www.wwf.hu/

WWF România

În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și de-a lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, zimbri, Delta Dunării, sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre economia verde și un program de educație de mediu adresat tinerilor.
https://wwf.ro/