Obiectivele proiectului

Scopul general al proiectului este să îmbunătățească managementul padurilor în Europa Centrală și de Est prin încurajarea tranziției către o silvicultură inteligentă din punct de vedere climatic, în bbeneficiul oamenilor și al naturii.

Obiectivele specifice ale proiectului includ:

• Să revizuim (verificăm) modelele de management forestier, din perspectiva schimbărilor climatice, aplicate în prezent în regiunea Europei Centrale și de Est.

• Să demonstrăm aplicarea măsurilor silvice inteligente din perspectivă climatică în zone demonstrative din proiect în 3 țări din regiunea Europei Centrale și de Est (Bulgaria, Ungaria și Slovacia).

• Să încurajăm includerea măsurilor care iau în calcul schimbările climatice în documente de planificare relevante din managermentul forestier și/sau conservarea naturii la nivel local și național (cum este cazul planurilor de management forestier și a planurilor de management al naturii), precum și în documentele planificate pentru Fondurile Regionale ale UE.

• Să creștem conștientizarea metodelor forestiere inteligente ce iau în caclul schimbările climatice în rândul specialiștilor silvici și al altor grupuri profesionale relevante (cercetători, conservaționiști) din regiunea Europei Centrale și de Est.

• Să transferăm experiența obținută în zonele de proiect și să replicăm metodele forestiere inteligente care iau în calcul schimbările climatice în alte zone din regiunea central și est europeană, cum ar fi în Ucraina.

• Să obținem susținerea publicului pentru metodele care iau în calcul schimbările climatice prin creșterea conștientizării acestuia în legătură cu pădurile și cu schimbările climatice.