Odborníci na lesníctvo a ochranu prírody diskutovali o vplyve klimatických zmien na lesy

O vplyve klimatických zmien na lesy sa diskutovalo na otváracej konferencii projektu CLIMAFORCEELIFE 26. októbra v Bratislave a online. Konferenciu zorganizovalo Slovenské predsedníctvo EUSDR a WWF Slovensko ako súčasť 10. výročného fóra EUSDR.

Na konferencii sa zišlo viac ako 130 lesníckych expertov, vedcov, zástupcov podnikateľského sektora a mimovládnych organizácií zo strednej a východnej Európy, aby prezentovali najnovšie poznatky o vplyve klimatických zmien na lesy a predstavili potenciálne riešenia. Medzi prednášajúcimi boli univerzitní profesori, zástupcovia ministerstiev, lesných úradov, EÚ, mimovládnych organizácií a firiem.

Rečníci sa zhodli, že proaktívne obhospodarovanie lesov a aktívna adaptácia by mali byť vhodným riešením na zmiernenie dopadov klimatických zmien v lesoch strednej a východnej Európy. V aplikovaných lesníckych opatreniach by mala byť najvyššou prioritou rezistencia a odolnosť. Pre zvýšenie odolnosti našich lesov  voči klimatickým zmenám, odborníci odporúčajú obohacovať štrukturálnu rozmanitosť lesov, súčasné drevinové zloženie a experimentovať s rôznymi druhmi drevín, nakoľko rozmanitejší les je schopnejší reagovať na výzvy spôsobené zmenou klímy.

Konferencia skúmala potenciálne prínosy rôznych techník obhospodarovania lesov z hľadiska odolnosti voči zmene klímy. Clonná obnova môže poskytnúť lepšiu alternatívu k holorubnému hospodáreniu, výsledkom čoho sú odolnejšie porasty borovice lesnej, najmä pri hodnotení vitality sadeníc. Prírode blízke obhospodarovanie lesov by podľa odborníkov mohlo byť životaschopným riešením, ako reálne implementovať požiadavky klimaticky inteligentných lesníckych opatrení. Je to tiež ekonomicky výhodná alternatíva k súčasnému konvenčnému lesnému hospodárstvu.

Na konferencii boli predstavené relevantné osvedčené postupy týkajúce sa alternatívnych pestovateľských metód v borovicových lesných porastoch z Českej republiky, prírode blízkych lesníckych opatrení zo Slovenska, vodozádržných opatrení z Maďarska, potenciálnych pestovateľských opatrení na adaptáciu lesov z Bulharska a rôznych príkladov trvalo udržateľného lesného hospodárstva z Rumunska.

Ak chcete získať prístup k prezentáciám rečníkov, kliknite sem

Ak chcete získať prístup k záznamom prezentácií (v angličtine), kliknite sem