Očakávané výsledky

• Projekt otestuje klimaticky inteligentné postupy obhospodarovania lesov vo vybraných lokalitách na Slovensku a v Bulharsku na celkovej rozlohe 1 793 ha.

• Vypracuje sa príručka pre klimaticky inteligentné obhospodarovanie lesov zameraná na región strednej a východnej Európy.

• Zrevidujú sa plány starostlivosti a programové dokumenty v pilotných lokalitách resp. v krajinách realizácie projektu, aby sa zabezpečilo zahrnutie klimaticky inteligentných opatrení obhospodarovania lesov.

• Počas trvania priektu sa podporia 3 príklady replikácie na rozlohe mimálne 200 ha.

• V území spravovanom parnerom SWSFE sa pre účely monitoringu použije systém diaľkového prieskumu zeme.

• Opatrenia pre zlepšenie udržania vody v krajine sa budú realizovať na rozlohe 140 ha v lesných porastoch spravovaných OZ Šaštín, Lesy SR, š.p.

• Pre odborných pracovníkov z lesníckeho sektora regiónu strednej a východnej Európy za zorganizuje 7 študijných ciest, 3 technické workshopy, 2 konferencie a približne 20 podujatí pre súkromných vlastníkov v Maďarsku.

• Zorganizuje sa 10 exkurzií pre verejnosť a 10 podujatí pre novinárov, uverejní sa 50 tlačových správ a vytvoria sa 2 projektové videá.