Koordinujúci príjemca

WWF Slovensko

Organizácia WWF Slovensko (WWF SK) vznikla v marci 2019, avšak aktivity WWF CEE sa na Slovensku realizovali od marca 2014. V súčasnosti sa činnosť WWF Slovensko zameriava na prioritné témy v ochrane prírody, ktoré definujú tri hlavné programy – ochrana lesov, ochrana vodných tokov a ochrana šeliem. Snažíme sa o zachovanie vzácnych pôvodných starých lesov, podporu prírode blízkeho obhospodarovania lesov, presadzujeme zelené vodohospodárske opatrenia a zavádzanie opatrení na zmiernenie konfliktov veľkých šeliem s človekom a budovanie migračných koridorov zvierat. Najväčšia kampaň WWF Slovensko bola zameraná na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska.
https://slovakia.panda.org/