3. projektové stretnutie, ktoré hostila Česká zemědělská univerzita, Praha

V dňoch 22. – 23. júna sa v Prahe uskutočnilo 3. projektové stretnutie projektu CLIMAFORCEELIFE, ktoré hostila Česká zemědělská univerzita. Stretnutie bolo zamerané na prediskutovanie stavu projektových aktivít od posledného projektového stretnutia, ktoré sa konalo v júni minulého roka na Slovensku. Počas prvého dňa sa konalo zasadnutie riadiaceho výboru projektu a diskutoval sa progres projektu.

Druhý deň stretnutia bol venovaný exkurzii do Doksy v severnej časti Českej republiky. Projektoví partneri navštívili les obhospodarovaný obcou Doksy, ktorá ako člen organizácie Pro-Silva Bohemia uplatňuje prírode blízke obhospodarovanie lesov. Lesnícki experti konzorcia mali možnosť dozvedieť sa a diskutovať o metódach obhospodarovania lesov so súvislým porastom, ktoré sa uplatňujú v rôznych krajinách v rámci boja proti klimatickým zmenám.